Adsız Köşk, Fransız yazarı AlainFournier’nin (1886-1914) ilk romanı (1912), yayımlandığı zaman pek ilgi görmeyen, savaşta yazarının vakitsiz ölümü üzerine ve dikkatli eleştirilerin emeğine göre değerlendirilen, hemen bütün dünya dillerine çevrilerek herkesçe tanınan eser; asıl adı Le Grand Meaulnes: (Büyük Meaulnes) olan roman – bir yoruma göre- İngiliz şairi John Keats’ın yaşantısından esinlenmiştir; Türkçe’ye Nurullah Ataç’ın emeğiyle çevrildi.

Yaşamını düşlere bağlayan, onlar gerçekleştiği zaman mutluluğu daha yeni düşlerde arayan kişinin sürüp giden mutsuzluğu Meaulnes’ün yazgısı gibidir; François Seurel’in anlattığı öykü, arkadaşi Augustin Meaulnes’ün durmadan mutluluk adayı sevgili değiştiren, hiçbir zaman da amacına ulaşamıyan özel yapısını ustalıkla sergiler.