1) ADONİS, gezegen. Çapı yaklaşık 3 km kadar küçük bir gezegendir. Yörüngesi çok büyük bir dış merkezliğe (0.78) ve en kısa günberi uzaklığına sahiptir. Bu nedenle Güneş’e Merkür’den daha çok yaklaşır. 1936’da bulundu. O yıl, yerden yaklaşık 1.5 milyon km uzaklıktan geçmişti.

2) ADONİS, mit., kökeni Güney Akdeniz’e kadar uzanan bir Anadolu söylentisinin kahramanı. Söylenceye göre, Suriye Kralı Theias’ın kızı olan Myrrha, Aphrodite’nin lanetine uğrayarak, babasına aşık olur. Babasının haberi olmadan onun yatağına girip onunla sevisir. Babası durumu anlayınca, öldürmek ister. Tanrılar Myrrha’yı bir mersin ağacına çevirirler. On ay kadar sonra ağacın kabuğu çatlar ve çok güzel bir bebek dünyaya gelir. Çocuğun güzelliğine vurulan Aphrodite, onu yeraltı tanrıçası Persephone’nin bakımına verirse de Persephone çocuğu Aphrodite ve geri vermek istemez. Tanrıçalar arasındaki kavgaya, Baş Tann Zeus yargıçlik eder ve Adonis’in yılın dört ayını Persephone’nin yanında, geri kala bölümünü de kendi istediği yerde geçirebileceğine karar verir. Adonis sekiz ayını Aphrodite’nin yanında geçirmek isteyince Aphrodite’i kiskanan Ares, Adonis’in üzerine bir yabandomuzu gönderir; Adonis yaralanarak can verir. Onun acı feryadını Aphrodite duyar ve ayağına sandallarını geçirmeden Adonis’e koşar. Aphrodite’nin ayağına bir gülün dikeni batar, tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızı yapar ve o günden sonra güller kırmızı renge bürünür. Adonis’in toprağı sulayan kanindan manisalalesi denilen bahar çiçekleri oluşur. Kışın yeraltında saklanan, baharla birlikte yeryüzüne donen, fışkırıp gelişen doğa varlıklarını Simgeleyen Adonis’e her yıl törenler yapılırdı. Adonis e genellikle kadınlar tapınırlardı. Bu törenlerde bir yatak üzerine genç bir delikanlı yatırılır, çevresine meyveler, meşaleler, güzel kokular saçan vazolar ve gün doğarken açıp gün batarken solan çiçekler konurdu. Böylece Adonis’in ömrünün bir çiçek ömrü kadar kısa olduğu gösterilirdi. Adonis’e tapınanlar. bu törenler sırasında kendilerine çeşitli işkencelerle geçit töreni yaparlardı (Şiilerin, Muharrem ayinlerinde kendilerini dövdükleri gibi). Adonis Söylencesi Sumer ve Hitit kaynaklarından gelmedir. Hitit Bereket Tanrısı Telepinu söylencesiyle arasında büyük bir ilişki ve benzerlik vardır.