ADOGMATIZM, doğma kabul etmeyen din felsefesi sistemi .

1) Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten felsefe anlayışına karşıt bir anlayış (eşanlamlısı kuşkuculuk, elestiricilik)

2) Özgür ve bağımsız düşünceyi sınırlamayan ya da ortadan kaldırmayan her türlü düşünme biçimi.