ADMETOS, mit., Tesalya’da Pherai kralı. Apollon, Python yılanını (başka bir söylenceye göre Kyklopları) öldürdükten sonra, kötülüklerden arınmak için tam 9 yıl bu kralın ahırlarını temizledi: sürüleri güttü.

Zengin ve güçlü bir kral olan Admetos, Alkestes adında bir kızla evlenmek istiyordu. Ancak kızın babası Pelias, kızını aslanların çektiği bir araba üzerinde gelip isteyecek adama vereceğine and içmişti. Oysa Admetos Alkestes’i alabilmek için Apollon’un yardımını istedi. Apollon iki vahşi aslanı yakaladı ve onları evcilleştirdi. Böylece Kral Admetos, Alkestes ile evlendi. Ayrıca Admetos’un yazgısını değiştirdi. Admetos’un eceli geldiğinde eğer onun yerine anne, baba ya da karısı ölümü kabul ederse, kral ölümden kurtulacaktı. Gerçekten Admetos’un ölüm zamanı gelince yaşlılıklarına karşın anası ve babası onun yerine ölmek istemediler. Oysa, eşi Alkestes, kocasını yaşatmak için onun yerine ölmeyi kabul etti. Bunu değerlendiren tanrılar Alkestes’i yeraltı dünyasından yeryüzüne çıkardılar ve ölümsüzleştirdiler. Bu efsane Deli Dumrul’a da konu olmuştur. Bu motifi Euripides de “Alkestis” adlı tragedyasında işlemiştir.