ADLER Alfred, Avusturyalı psikiyatrist (Viyana 1870-Aberdeen 1937). Altı çocuklu, orta halli, Viyanah bir ailenin ikinci çocuğu olan Adler, Viyana Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra bilim yaşamına optamatolojist olarak başladı.

Fakat daha sonra psikiyatri ve anormal psikoloji ilgi alanına girdi. 1902 de Adler Freud’un Rüyaların Yorumu adlı kitap üzerine bir eleştiri yazdı. Bu makale Freud’un ilgisini çekti. Adler’i çağırarak, kendi çalışma grubuna katılmasını önerdi. Adler, Freudcu Psikanalistler Çalışma Grubu’na başkan olarak atandı. Ancak Adler ve Freud’un akıl hastalıklarının kaynakları konusundaki yaklaşımları çok değişikti. Özellikle Adler, Freud” un akıl hastalıklarının kaynağını erken yaşlardaki seksüel travmatik (yaralıyıcı) deneylerle açıklamasına ve rüyaların yorumuna karşı çıktı.

1911’de Adler ve başka bir grup psikiyatrist, Freud’un grubundan ayrılarak Bağımsız Psiko-Analiz Grubu’nu kurdu ve yöntemlerine Bireysel Psikoloji adını verdiler. Adler’e göre vücut organlarındaki yetersizlik ve eksikliğin, kişiliğin oluşmasında büyük etkisi vardır. Vücut orqanlarında eksiklik olan bireyler, kendilerini öteki bireylerle karşılaştırırlar. böyle bir karşılaştırma onlarda aşağılık duygusunun gelişmesine neden olur. Adler’e göre bu gibi bireyler için üstün olma çabası ya da kendilerini gerçekleştirme çabaları aşağılık duygularının üstesinden gelebilmesi için bir dayanak olmaktadır. Bu oluşum bütün ruhsal yaşamın ve davranışların yönetici etkisidir Adler, Birinci Dünya Savaşı dönüşü bilinçli bir eğitim yoluyla aşağılık duygusunun etkilerinin denetlenebileceği inancıyla çocuk kliniği açtı ve bunların sayısı kısa sürede 30’u buldu. Fakat Avusturya’da iktidara gelen Naziler bu klinikleri kapattılar.

Daha sonra Adler ABD’de (özellikle Columbia Üniversitesi’ nde) ve Avrupadaki üniversitelerde dersler ve konferanslar verdi. Başlıca eserleri şunlardır: Study of Organ Interiority and Its Psychical Compansation (Vücut Organlarının Yetersizliği ve Onların Ruhsal Telafisi) 1907: The Neurotic Constitution (Nevrotik Yapi) 1912; Practice and Theory of Individual Psychology (Birey Psikolojisinin Pratik ve Teorisi) 1920; Human Nature (Insan Doğası). (Insan Tanıma Sanatı adıyla Türkçeye çevrilmiştir) 1927; The Problem Child (Problem Çocuk) 1930. (Güç Çocuğun Eğitimi adıyla Türkçeye çevrilmiştir); The Individual Psychology of Alfred Adler (Alfred Adler’in Bireysel Psikolojisi, Ansbacher LH. ve Ansbacher R.R. ile birlikte) 1956.