Adipik Asit, kim, heksandioik asit: 14 butandikaryoksili asit. HOOC(CH2) COOH, mol ağ. 146,14. Doğada şeker pancarının özsuyunda bulunur. Renksiz kati, en: 152°C, kn: 337,5°C, d=1,360. 100 ml. suda oda sıcaklığında 1,44 g. ve 100°C’de 160 g. çözünür. Organik çözücülerden metanol, etanol ve asetonda bol çözünür. Sikloheksanolün derişik nitrat asidi ya da siklohedsanonun potasyum permanganat ile yükseltgenmesiyle elde edilir. Yapay reçinelerin. plastiklerin ve üretan köpüklerinin yapımında; kabartma tozlarında nem çekici olmadığı için tartarik makine yağlarının katkı maddelerinin asit yerine ve hazırlanmasında kullanılır.