Adım-adım sistemi (Telefon) , rotary tipi telefon santrallarında kullanılan ve kadrandan çevrilen rakam darbeleriyle eşzamanlı olarak adım-adım bağlantıyı sağlayan bağlantı sistemi Çevrilen rakamlar ardışık bağlantı devrelerini harekete geçirerek istenen abone hattıyla bağlantı kurulmasını sağlar. Mekanik olduğu için aşınma ve hata oranı yüksek olan bu sistemin yerini sonraları röle kontaklı krosbar ve tümüyle elektronik devrelerden oluşan analog ve dijital santral sistemleri almıştır.