ADİD, Mısır Fatımı Devleti’nin son halifesi (?, 1151 – Mısır 1171). Amcasının oğlu olan Halife el-Faiz’in 1160’ta ölümü üzerine dokuz yaşındayken tahta çıktı. Yaşının küçüklüğü nedeniyle komutan ve vezirler yönetimi ellerinde tuttular. Dönemindeki otorite boşluğundan yararlananlar iktidarı ele geçirmek için çeşitli entrikalar çevirdiler. Bu arada Haçlılar, Fatımı Devleti’nin bazı topraklarını aldılar. Tüm bu karışıklıklar sonunda Nurettin Mahmut Zengi, ünlü Selahattin Eyyubi’yi Mısır’a gönderdi. Adid de onu kendine vezir yaptı (1169). Nurettin Mahmut Zengi’nin isteği üzerine Selahattin Eyyubi’nin tahttan indirdiği Adid (1171) birkaç gün sonra ölünce Mısır Fatımı Devleti tarihe karışmış oldu.