Adiaforez tıp. Terleyememe durumu. Yerel ya da genel olabilir. Ter bezlerinin körelmesi, ter bezlerini uyararak harekete geçiren sinir yollarındaki bozukluk gibi değişik nedenlerden kaynaklanabilir.