Adi ortaklık, yasalarca yasaklanmamış her türlü amaç ve konu için gerçek ya da tüzel kişiler arasında kurulan ve ortakların, ortaklık borçlarından müteselsilen sorumlu oldukları ortaklık.

Adi ortaklık Borçlar Kanununda düzenlenmiştir, ticaret ortaklıklarından farklı olarak tüzel kişiliğe sahip değildir. Adi ortaklık sözleşmesi yazılı biçime tabi değildir, ancak ortaklık ögelerinin var olduğunu gösterecek noktalarda irade birliğini kanıtlanabilmesi gerekir.

Adi ortaklıklarda, ortak amacın gerçekleşmesine elverişli olmak üzere yasaya, ahlaka ve adaba aykırı bulunmayan her şey sermaye olarak konulabilir. Adi ortaklığın ortak amacına erişmek için ayrılan mal varlığı üzerinde ortaklar iştirak halinde maliktir.

Adi ortaklığın tüm kar ve zararları, eğer tersine bir hüküm yoksa, ortaklar arasında eşit olarak bölüşülür. Adi ortaklığın idaresi ortaklar için bir görevdir, ama yalnızca tek bir ortağın, bazı ortakların ya da dışarıdan bir kişinin ortaklık sözleşmesi ya da kararıyla yönetici olarak atanması da olanaklıdır. Yönetme hakkı yalnızca olağan işleri kapsar; olağanüstü işler için ortaklık kararı gerekir.

Adi ortaklığın sona erme nedenleri üç grupta toplanabilir. Bunlar kendiliğinden sona erme, ortağın ya da ortakların iradesiyle sona erme, hakimin iradesiyle sona ermedir.