ÂDET, toplumda uzun süreden beri yinelenen, uyulan ve doğruluğuna inanılan kurallar. Felsefe ve sosyoloji, yazılı olmadığı halde kuşaktan kuşağa bir yasa gibi geçen âdetleri inceleyerek sonuçlara varmaya çalışır. Felsefede âdetleri inceleyen dala “âdetler bilimi”, sosyolojide “âdet bilgisi” denir. Adetlere karşı gelindiğinde kötü olaylar doğacağına inanılır. İslamda ibadeti ilgilendirmeyen sorunlarda âdetler göz önüne alınır. Ayrıca İslam düşünürleri, doğa yasaları ve doğa olayları arasındaki ilişkileri (suyun ateşi söndürmesi, güneşin doğudan doğması vb.) adetullah (Allah’ın adeti) olarak adlandırmışlardır.