Adenozin di Fosfat (ADP) tıp. İki molekül inorganik fosfat (PO4) içeren adonozin. Hücre içinde enerjinin açığa çıkışında rol oynar.