ADENOKARSİNOM (Adenokanser) tıp. Salgı bezleri epitelinden gelişen kötü huylu (habis) tümör. Bu tümörler oluştukları bezin bozulmuş yapısını taklit ederler. Kanser hücreleri tümörün bağ dokusu içinde halkalar oluşturur. En çok rahim, prostat, özafagus ve akciğerde görülür. Belirtileri buldukları beze ve tümörün büyüklüğüne göre değişir; rahim adenokarsinomunda yutma güçlüğü vb. Akciğer adenokarsinomu çok geç belirti gösterir. Erken dönemde fark edilen adenokarsinomlar cerrahi yolla ve ışınla tedavi edilirler.