Adenin, ADENİN, kim. hayvan ve bitki dokularında bulunan ve nükleik asitlerin parçalanmasıyla oluşan madde. Kimyasal formülü C5H3N5 (1H-pürin-6-amin; 6-amino purin; leuco-4) tür. Mol ağırlığı: 135,14’tür. Adenin hayvan ve bitki dokularında niasinamid, riboz ve fosfat asitleriyle birleşik durumda, nükleik asitlerin ve koenzimlerin yapıtaşı olarak bulunur. Zehirsiz, beyaz kristaller biçimindedir. İnsan vücudunun gereksindiği adenin bir bölümü, alınan besinlerle sağlanır. Gerekenden fazlası ürikaside dönüştürülerek idrarla atılır. Adenin sığır pankreasından ayrıştırılarak elde edilir. Adenin üç molekül su içeren trihidrati ortorombit iğneler biçimindedir 110°C’de su yitirir. 3600-365°C’de bozunur. Soğuk suda çok az, kaynar suda oldukça büyük çözünme özelliğindedir. Sulu cözeltisi nötral özellik gösterir. Hem asitlerle hem bazlarla birleşir. Niasininin belirlenmesinde, kalitım, virüs hastalıklan ve kanser üzerinde yapılan araştırmalarda kullanır. Adeninin sülfat tuzundan agranülositoz iyiletiminde yararlanılır