Ademi Müdahale, bir devletin, başka devlet ya da devletlerin içişlerine karışmaktan kaçınması ya da doğrudan kendisini ilgilendirmeyen sorunlara karışmama ilkesi, “karışmazlık”. İlke, bir ya da daha çok devlet arasında imzalanmış bir çok antlaşmada yer almıştır.