ADEM ÇELEBİ, halk şairi, 18. yy’da yaşadığı eldeki 2070 beyitlik divan derlemesinden bellidir. Hece vezniyle düzenlemiş şiirleri yanı sıra aruzun özel kalıplarıyla yazılmış semaileri, kalenderileri Aşık Ömer etkisini yansıtır. Derlemenin bu karışıklığı , aynı mahlası taşıyan bir kaç değişik kişinin ürünlerinin tek ad altında toplanmış olma olasılığını düşündürür.