ADDISON Joseph, ingiliz şairi yazar (Amesbury yakınında, Wilths 1672 – Kensington 1719). Bir papazın oğluydu. Oxford oğrenimi sırasında eski dillere ilgi gösterdi, Latince şiirleriyle dikkati çekti, Avrupadaki uzun gezileri sırasında çeşitli ülkeleri gördü, değişik diller üzerinde çalıştı. İlk eseri Marlborough komutasındaki İngiliz Ordusu’nun Blenheim (Höchstadt) zaferine bir övgü şiiridir: The Campaign (Sefer) 1704. Italya gezisinin notlarını yayınladıktan sonra siyasal yaşama katıldı. 1708’de parlamento üyeliğiyle Liberal Parti (Whig ) içinde yer aldı, önemli görevler üstlendi. Addison’un belirgin özelliklerinden biri de gazeteciliği ve gazete sayfalarındaki ince nükteli deneme yazarlığıdır. The Tattler (Boşboğaz) 1709; The Spectator gazetelerinde (1711-1714) R. Steele ile işbirliği yaptı, başka gazetelere de yazılar verdi. Caton (1713) adlı tragedyası ile The Drummer (Davulcu) 1715 komedisi de ilgi çekmiş. tir. Deneme türüne giren pek çok değerli yazısı ölümünden sonra kitaplaşmıştır.