ADCILIK, tümel kavramların birer gerçekliği bulunduğunu ve bağımsız olarak var olduklarını kabul etmeyen felsefe akimi. Bu felsefe akımı, tümel kavramların yalnızca nesne adları olduklarını öne sürer. Yani tümel kavramlar, insanın, nesnelerin ortak ve benzer yönlerine taktığı adlardır. Bu akımı 12. yy’ın sonlarında Roscelinus başlattı. Adcı akım tüm skolastik felsefe boyunca sürüp giden tümeller (universalia) tartışmasına yol açtı ve en sonunda skolastiğin çözülmesine neden oldu. Tümeller tartışmasının ele aldığı temel sorular tümel kavramların varoluş biçimlerini ve tek tek nesnelerle olan ilişkilerini irdeleyen sorulardı. Bu sorulara verilmiş olan üç tipik yanıt vardır: 1. Tümel kavramlar, nesnelerden önce, başlıbaşına bir objektif gerçekliğe sahiptirler (Aşırı Realism, temsilcisi Anselmus); 2. Tümel kavramlar, nesnelerin içinde olup onların özleriyle ilgili biçimlerdir. Yani, gerçek şeylerdir ama, nesneler dışında bir varoluşları yoktur. (llimli Realism, temsilcileri: Abaelardus, Albertus Magnus, Aquinolu Thomas); 3. Tümel kavramlar, bizim nesnelere sonradan vermiş olduğumuz adlar (nomen), yani yalnızca insan tarafından kurulan öznel kavramlardır (Nominalism, temsilcileri, Roscelinus, Duns Scotus ve Ockhamlı William).