1. Birbirine bağlı olarak çalışan ve birinin çıkışı ötekinin girişinden ayrı olan iki devre ya da aygıtın arasında uyumlu bir bağlantı (kuplaj) sağlamak amacıyla kullanılan bir ara bağlantı birimi.
  2. Bir kablo fişini, değişik yapıdaki bir prize takmak için kullanılan dişili erkekli ara fiş.
  3. (Bilgisayarda bir veri terminalde (Data Terminal: DTE), veri taşıyıcı kanaldan gelen veri girdilerini terminal donanımının kullanabileceği biçime dönüşten bir ara birim.