Adapis, Adapidae familyasından, soyu tükenmiş maymun cinsi.

Bütün Avrupa‘ya yayılmış olan fosilleri Eosen Bölümden (54-38 milyon yıl önce) kalmadır. Bazı türleri maki ve lorislerin atası olarak kabul edilir.