Adalet Dergisi (Adliye Ceridesi). Türkiye’nin en eski hukuk dergisidir. Adalet Bakanlığınca yayınlanan bu dergi, adaletle ilgili tüm konulara ilişkin bilimsel yazıları içerir. Dergi ile ilgili hizmetler Eğitim Daire Başkanlığı’nca yürütülür. İlk sayısı 1 Kânunuevvel 1325 (1 Aralık 1909) tarihinde yayımlandı. Derginin yayın yaşamı üç döneme ayrılır: Birinci dönemde, 15 günde bir “Ceride-i Adliye” adıyla çıkmıştır. Bu dönemin son sayısı Kânunuevvel 1334 (Aralık 1918) Şubat 1335 (1919) tarih ve 177/179 sayılıdır. İkinci dönemin ilk sayısı Kânunuevvel 1338 Aralık 1922) tarihlidir. Ayda bir olmak üzere Aralık 1934 tarihine kadar 149 sayı çıkmıştır. Temmuz 1929 tarihli 84. sayıda adı “Adliye Ceridesi” olarak değişmiştir. Üçüncü dönemde (1935’ten başlayarak) derginin adı, birkaç kez değişmiştir. 1945’te (sayı:6) Adalet Dergisi, 1959’da (sayı:1) Adliye Dergisi, 1960’ta (sayı: 2-6) Adalet Dergisi adını almıştır. Dergi’de Türk ve yabancı hukuk düzenlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı yazılar, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi ile Federal Mahkeme kararları da yer almaktadır.