ADAKALE, Tuna Irmağı’nın, Balkan Dağları ve Transilvanya Alpler’i arasında açmış olduğu Demirkapı Boğazı’nda ada. Deniz düzeyinden 48 m yükseklikte, 1.500 m uzunluğunda, iki hektar büyüklüğündedir.

Tarih. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Vidin Sancak Muhafızlığı’na bağlıydı. 1900 başlarına kadar, Osmanlı yönetimine bağlı kalan Adakale, Lozan Antlaşması sonucunda Romanya’ya bırakıldı. Ada halkı, tütün ekimi, meyvecilik ve kayıkçılıkla geçinir. Halkın Türk kökenli olması nedeniyle, ünlü Macar Türkoloğu Kumos Ignácz, adada söylenen Türk şarkılarını derleyerek, Adakale’ de Türk Şarkıları adlı bir kitap yayımladı.