ADADA, Anadolu’da Pisidia Bölgesinde antik bir kent. Bugünkü yeri Isparta ve Eğridir’in güneydoğusunda Karadiken’dedir.