ADAD. Eski Mezopotamya’nin fırtına tanrısı. Akad. Babil ve Asur dönemine ilişkin çiviyazılı belgelerde çok gecen bir tanrı adıdır. Mezopotamya panteonunda adı öteki tanrılarla birlikte geçmektedir. Asur döneminde Adada büyük önem verilmiş, adına tapınaklar yaptırılmıştır. Asur kentinde yapılan tapınak en görkemlisiydi. Asur kralları 1. Şamsi-Adad ve III. Tiglatpileser bu tapınağın onarımı, bakımı ve dinsel öneminin korunması için çaba harcamışlardır.