ADAB, Huk. her çeşit hareket ve işlemlerde toplumca beğenilen, güzel sayılan davranışlar. “Edeb” sözcüğünün çoğulu. Daha geniş anlamdaysa daima uyulması ve tersine hareket edilmemesi gereken toplumsal hukuk kurallarını deyimler. Bu nedenle, genel ahlâk ve adab, ulusal bir toplumun düzeni ve yaşamı için uyulması gerekli olan toplumsal ahlâk kurallarının bütünüdür.