AÇMA, tekstil. Bulunduğu biçimde kullanılmayacak dokuma parça ve kırpıntılarıyla iplik artıklarının yeniden hammadde durumuna getirilmesi. Bu işlemde eski ve yeni kumaş parçaları, triko kırpıntıları ve iplik fabrikalarının lif (yoluk) ve iplik (üstübü) biçimindeki artıkları değerlendirilir. Artıklar şifonozda parçalanır, garnet makinelerinde lif durumuna getirilir, tarak makinesinden ve vargelden geçirilerek ipliğe dönüştürülür. Elde edilen bu iplik, yeni ipliklerle karıştırılarak özel bir dokusu olan kumaş yapımında kullanılır. Manto, palto ve spor giyimlerde önemli bir yeri olan bu kumaşlar, hammaddelerindeki malzeme ve iplik cinslerine göre adlandırılırlar. (Blazer, kaşe vb.)

AÇMA, toprağın tarıma ve hayvancılığa uygun duruma getirilmesi için orman ağaçlarının kesilmesi ya da yakılması, Açmalar tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle başlamıştır. Yol açtığı sel, aşınma ve doğal hayvanların yok olması gibi zararlara karşın bugün de dünyanın pek çok yerinde orman açma çalışmaları yürütülmektedir. Avcı toplumlar av hayvanlarını açık alanlara çıkarabilmek için ağaç yakıyorlardı. Dar bölümlerde yapılan bu uygulama yaygınlaşan tarımın denie alanlara duyduğu gereksinmeyle büvüdü. Ormanlarda geniş boyutlarda yapılan açmalar sonucunda oluşan sel ve aşınmaların, Babil Imparatorluğu gibi kimi uygarlıkların son bulmasına yol açtığı sanılmaktadır. Akdeniz Bölgesi, Ortadoğu ve Hindistan’ın bugün ağaçsız olan birçok alanının, geçmişte ormanlık olduğu ve geniş tarım alanları kazanmak için yapılan geniş açmalar sonucu bu duruma geldiği de bilinmektedir. Avrupa’da tarım için geniş alanlar ayrılmakla birlikte sistemli bir orman açma çalışması Ortaçağda görüldü. Avrupa bizonu, prewalski ati, turna gibi birçok hayvanın uzak bölgelere çekilmesine yol açan bu çalışmalar, tarım araçlarının da gelişmesiyle Avrupa’ya bugünkü görünümünü verdi. Bugün az nüfuslu olmasına karşın Sibirya, Afrika, Güneydoğu Asya ve Brezilya’da büyük boyutlu orman açma çalışmaları yapılmaktadır. Tarla ya da otlak elde etmek için kesilen ya da yakılan orman alanlarında ilkel bir tarım uygulandığında verim kısa sürede düşer. Alan dinlendirmeye bırakıldığındaysa kısa sürede ağaç türü az olan yeni bir orman yetişir. Bu ikinci orman da açılırsa bu alanda orman yetişmesi olanaksız duruma gelir. Ülkemiz gibi dağlık ve bitki örtüsü sürekli zarar görmüş yörelerde açma işlemi bilinçli yapılmak zorundadır. Açılan bölgelerin yerine ağaçlandırma yapılmalı, açılan bölgelerde erozyona karşı önlem alınmalıdır. Bu yüzden ülkemizde ormanlar yasalarla korunmaktadır.