Açkı, bir nesnenin yüzeyinin sert bir madde ya da araçla düzleştirilip parlatılması.

Eski çağlarda genellikle çanak çömleklerin dış yüzeyleri, kemik, boynuz ya da yassı taşlarla açkılanarak su geçirmez, düz, gözeneksiz bir duruma getirilirdi. Pişirmeden önce yapılan bu işlemle yüzeye parlak bir görünüm verilmesi de sağlanırdı. Çanak çömlek, kemik, taş ve benzeri gibi nesnelerin açkılanmasında kullanılmış çeşitli araçlara “açkılayıcı” adı verilir. Açkılayıcılar, yüzeylerinde sürtünmeden oluşan izlerle tanınırlar.