AÇIORTAY, bir açıyı iki komşu ve eşit açıya ayıran ışın. Işının başlangıç noktası açının köşesidir. Açı ortay olan ışın açının kenarları arasındadır.