ACİL SERVİS, can kaybına yol açabilecek hastalık ve patalojik durumların tedavisinin bir an önce yapıldığı yer. 24 saat hasta kabul eden bu servisler yalnız büyük hastanelerde değil bütün sağliı kuruluşlarında bulunur. Bu servis başvurmayı gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir Trafik kazaları başta olmak üzere bütün kazalar, yaralanmalar, kaza sonucu oluşan incinme, zedelenme ve organ çalışmalarındaki bozukluklar (travmalar), kırık ve çıkıklar, yanıkları, birden ortaya çıkan şiddetli kusma, sancı gibi belirtiler (akut karın tabloları), solunum ve dolaşımın birden durması, zehirlenmeler, yılan, akrep vb. sokmaları, kalp krizleri, yüksek ateşe bağlı havaleler, gaz ve su boğulmaları, kadınlardaki ani ve şiddetli jinekolojik kanamalar erken doğum ve düşük olanağı bulunan durumlar vb. Acil servislerde hastalara zaman geçirilmeden gerekli tedavi uygulanır. Bu tedavinin uygulanabilmesi için bir acil servis, yoğun bakım birimleri, müdahale odaları, ortopedi odaları ve ameliyathaneleri kapsamalıdır. Yoğun bakım birimleri: sok, solunum ve dolaşım bozuklukları ile ilgilenir. Müdahale odalarında küçük, ameliyathanelerde büyük cerrahi girişimler yapılır. Ortopedi odalarındaysa kirik çıkıklar saptanarak gerekli girişimlerde bulunulur. Can kaybını önlemede en önemli birim olan acil servisler, tıpta kullanılan her türlü araç gereci kapsarlar. Bu bölümde görevli doktor kadrosu tıbbın her dalındaki uzman kişilerden oluşur. Ayrıca asistanlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli acil servisi oluştururlar. Acil servisin yeterince hizmet verebilmesi, hastanın uygun koşullarla ve doğru biçimde servise götürülebilmesi ne de bağlıdır.