Açık kilidim açıl, grup halinde oynanan Türk çocuk oyunu.

Çocuklar ellerini yumruk yapıp üst üste koyarlar. En üstteki işaret parmağını yumruk yapılmış elin içine sokar, “açıl kilidim açıl” der. Öbürleri de sırayla aynı hareketi yaparlar.En alttaki yumruğunu iyice sıkarak “açılmaz” diye yanıtlar. Oyun karşılıklı konuşmayla şöyle sürer:

 • +Neden?
 • -Anahtar yok.
 • +Anahtar nerede?
 • -Suya düştü.
 • +Su nerede?
 • -İnek içti.
 • +İnek nerede?
 • -Dağa kaçtı.
 • +Dağ nerede?
 • -Yandı bitti kül oldu.

Şeklinde ya da:

 • +Evinizin önünden tavşan geçti mi?
 • -Geçti.
 • +Kestiniz mi?
 • -Kestik.
 • +Yediniz mi?
 • -Yedik.
 • +Bana da ayırdınız mı?
 • -Evet, kilitli dolapta.

denince yumruk açılır, boş olduğu görülür. Bunun üzerine yumruklarını açıp kapayarak elleriyle sakallarını, bıyıklarını yolma taklidi yapıp “vay benim köse sakalım vay benim bıyığım” diye ritmik bir biçimde dövünür, hayıflanırlar.