AÇIK PAZAR, alıcılar ve satıcılar üzerinde hükümetlerce herhangi bir sınırlamanın getirilemediği piyasa. Bu piyasada satılan malların fiyatları arz ve talep kuralına göre oluşmaktadır. Ancak uygulamada böyle olmamakta, satıcı malının fiyatını kendisi belirleyebilmektedir.