AÇIK OTURUM, bir konferans salonunda ya da radyo-televizyon stüdyosunda seyirciler ve dinleyiciler önünde yapılan toplu tartışma. Genellikle, oturumu yöneten bir kişi ve karşıt görüşleri savunan iki uzmanın konuşmalarıyla gerçekleştirilir. Gerektiğinde, oturuma katılanların sayısı çoğaltılabilir.