Açık öğretim Fakültesi, Eskişehirdeki Anadolu Üniversitesi’nin 7 fakültesinden biri. 1982’de öğrenime açıldı. Amacı, örgün yükseköğrenim kurumlarına devam edemeyen, ancak yükseköğrenim yapmak isteyenlere, dersleri basılı malzeme, televizyon, radyo ve yüzyüze eğitim faaliyetleriyle ulaştırarak, yükseköğrenimde bir fırsat eşitliği sağlamakta Öğrenciler, uzaktan öğretim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarını çalışarak, televizyon ve radyoda yayımlanacak eğitim programlarını izleyerek ve bölgesel merkezlerde bulunan eğitim-öğretim danışmanları aracılığıyla eğitim görürler. Fakülte’de, Anadolu Üniversitesi’nin öğretim üyeleriyle birlikte, ötek üniversitelerin öğretim üyeleri de görev yapmaktadır. Açıköğretim Fakültesi’nin uzaktan öğretinimin yanısıra, geleneksel türde eğitim yapan bölümleri de vardır. Fakülte’nin örgün eğitim bölümleri şunlardır: Sinema ve Televizyon, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması, İletişim Sanatları. Açık eğitim bölümleriyse ls İdaresi ve İktisat bölümlerinden oluşur. Fakülte’de verilen derslerden başlıcaları şunlardır: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, İktisat’a Giriş, İş İdaresi’ne giriş, Temel Hukuk, Genel Muhasebe, Matematik ve davranış Bilimlerine Giriş.