AÇIK LİMAN, ticaret mallarının gümrük vergisi ödenmeksizin depo edilebileceği ya da doğrudan geçebileceği limanlar. Çok kere deniz ticaretini geliştirmek ve kolaylaştırmak için yabancı malların giriş ve çıkışında önceden saptanmış bir ya da daha çok liman, açık liman olarak duyurulur. Böylece ağır gümrük vergilerinden kurtulmak için birçok mal ya da hizmet bu limanda depolanır, taşınır, dolaylı olarak bağlı olduğu ülke ekonomisine katkı sağlanır. En ünlü açık limanlar, Hamburg, Cenova, Helsinki, Hong Kong, Trieste ve Penang’dir.