AÇIK İŞSİZLİK, bir ülkede, belli bir zamanda piyasada oluşmuş ücret düzeyinde iş bulamama durumu ve kitlelerin işsizliği. Açık işsizlik, işsizlik sorununun yalnızca görüneni, çalışma istek ve yeteneğinde olan emekçilerin tam süreli işsiz olmaları durumudur. İşsizlik çok daha karmaşık bir ekonomi ve toplum olayıdır. İşçiler, sermayeciye sermaye birikimini sağlarken, bir yandan da birikimi sağladıkları ölçülerde işsizliği yaratırlar. Açık işsizlik, gizli işsizlik ve eksik istihdam durumunda olanlar dışındaki bütün işsizlik türlerini kapsayan bir kavramdır. Teknoloji gelişmelerinin üretime uygulanmasıyla sanayide emek yoğun çalışma biçiminden, sermaye yoğun çalışma biçimine sürekli bir geçiş gerçekleşir. Bu durum emeğe olan isteğin azalmasını getirir. Emek piyasalarındaki dalgalanmalar sonucunda çalıştırma alanında görülen daralmalar, açık işsizliğin artmasına yol açar. Çalıştırma alanındaki bu daralmalar, mevsimlik dalgalanmalar olabileceği gibi, konjonktürel dalgalanmalar da olabilir. İşverenlerin daha uygun nitelikte işçileri istihdam etmek üzere bir kısım işçilerin işine son vermeleri ya da işçilerin daha uygun koşullarda iş bulmak isteğiyle işlerinden ayrılmaları da açık işsizlik sonucunu doğurur.