AÇIK İŞLETME,  yeryüzüne yakın, fazla derinde olmayan madenlerin üretim biçimi.Önce, cevherin üzerindeki taş-topraktan oluşan örtü tabakası kaldırılır. Madencilikte dekapaj denilen bu işlem, oluşturulan basamaklara yerleştirilmiş büyük kapasiteli kazı makineleriyle yapılır. Cevher ortaya çıkarıldıktan sonra üretime geçilir. Açık işletmeler yeraltı işletmesine göre daha büyük kapasitelerde ve daha düşük üretim maliyetiyle çalışırlar. Ancak üretim derinliği arttıkça kaldırılacak örtü miktarinin artması, açık işletmenin ucuzluğunun azalması nedeniyle bu yöntem belli derinliğe kadar uygulanabilir. Ülkemiz koşullarında derinliği en çok 200 m olan açık işletmelere örnek Elbistan linyit yataklarıdır

Açık işletme Şeması

.