AÇIK DENİZ, Cenevre Deniz Hukuku  Konferansı’nda (29 Nisan 1958) imzala nan anlaşmaya göre; kara suları ve iç suların dışında kalan denizler ve okyanusların oluşturduğu sular. Bu sular hiçbir devletin egemenliği altında değildir. Bütün ülkeler açık deniz sayılan sulardan aynı koşullarda yararlanır. Ticaret, yolcu, araştırma, savaş gemileri seyredebilir, balık avlanabilir, su alti kablosu ya da petrol boru hattı döşenebilir, uçaklar serbestçe bu bölge hava sahalarında uçabilir. Açık denizlerdeki gemiler, bayrağını taşıdıkları ülkenin yasalarına bağlıdırlar.