AÇIK BÖLGE, Ekonomik gelişme sağlamak için bir bölgenin, bir kentin, bir limanın gümrük sınırları dışında bırakılması. Bu bölgeye giren ve çıkan mallar gümrük vergisi vermezlerse de navlun öderler. Ayrıca bu bölgenin ticaret olanaklarından yararlanmak isteyenlerin yapacakları yatırımlar, sabit hizmetlere ödedikleri ücretler, kiralar ve yabancı sermaye, bölge halkına ve ülkesine katkı sağlar. Açık bölgeye gelen ticaret malları ulusal sınırlardan içeri girdikleri an dışalıma dönüşür ve gerekli gümrük resimleri uygulanır. Ulusalsınıra girmeden yeniden dışarı çıkarlarsa o ülkeye girmemiş gibi işlem görürler. Hamburg, Helsinki, Hong Kong, Singapur ünlü açık bölge kent ve limanlarıdır. Ülkemizde 1985’de Antalya ve Mersin’in açık bölge olması, 29 Aralık 1953 tarihinde yürürlüğe giren. 6209 sayılı yasaya dayanarak Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı (bak. Açık liman).