AÇIK ARTIRMA, bir satıcı ya da onu temsil eden profesyonel satıcının, malını birçok alıcıdan, en fazla fiyatı verene satması yöntemi. Bu yöntemle yapılan satışlara çok eski çağlarda da rastlanmaktaydı. Agora denile pazar yerlerinde yapılan satışlarda satıcı süreyi uzatmak ve malini en yüksek fiyata satabilmek için alıcılar arasındaki rekabeti körüklerdi. Bazen açık artırma alıcılar arasında yarışmaya dönüşür, heyecan, gurur ve prestij için fiyatlar alabildiğine yükseltilirdi. ilk kez 17. yy’ın ikinci yarısında Fransa’ da yasa koyucunun açık artırmaları kararnameye bağladığı görülmektedir. İngiltere’de ise 1845’te açık artırmayı düzenleyen bir yasa çıkarılmıştır. Sahibinin kendi isteğiyle açık artırmaya çıkardığı malların satışı serbest açık artırmadır. Sebze, balık, tütün, çay, kürklü hayvan derileri ve çiçekler açık artırmayla satılması yeğlenen mallar arasındadır. Sanat eserleri, antikalar, “ikinci elden” mücevherler, biblolar, halılar, kitaplar, değerli mobilya ve pul kolleksiyonları ise açık artırmayla iyi fiyat bulabilen mallardır. Bu türden malların satışında o mal hakkındaki bilgi ve bilirkişi raporları fiyatı belirleyen önemli bir etken olmaktadır. Açık artırma zorunlu da olabilir. Yasa yetkesine bağlı el değiştirmelerde, gümrüklerde kalan mallarla, icraya verilmiş malların satışında zorunlu açık artırma uygulanır.