ACEMLER, Arapların kendi soylarından olmayanlar ve Arapçayı düzgün konuşamayanlara verdikleri ad. Sözcük, Osmanlılarca İran sınırları içinde yaşayan tüm halklar -Yerli İranlılar, Farslar, Azerbaycandaki Türkler- için kullanıldı. “Acem” sözcüğünün ne zaman kullanılmaya başlandığını belirleyen bir belge bulunmamakla birlikte, Arapların Iran’ı ele geçirdikleri dönem olan 641-680′ den sonra ortaya çıktığı sanılıyor. Gerçekten, 705-715 yılları arasında Müslümanlık İran’da kapsamlı bir biçimde yayılmış, pek çok Arap İranlıyla evlenmiş, iki dilin kaynaşması da bu tarihlerde başlamış, böylelikle bugünkü Farsça’nın temeli atılmıştı. Ancak, “Acem” sözcüğü İranlılarca kendileri için hiçbir zaman kullanılmadı. Ülkenin resmi adı 1933’te Farsistan, 1949’da İran oldu. Günümüzde Türkiye’de İran halkına, bu arada Şii Müslümanlara “Acem” denmesi alışkanlığı sürmektedir.