ACABAĞACI, bot, (Lat, Falacourita cataphreate), familyasından almaşık yapraklı, dikenli, etli, kapçık biçiminde olan ve yenilebilir meyvesinin ortası özlü bir madde ile dolu ağaç ya da çalılık. Sıcak bölgelerde yetişir. Kabukludur. 130 türü vardır.