ABU DABİ, Basra Körfezi’nde, Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi Arap şeyhliğinden biri. Yüzölçümü 70.000 km2. Ülke topraklarının bir bölümü  çöllerle kaplı olduğundan, nüfusun yaklaşık yarısı Abu Dabi kentinde yaşar. 1892’de İngiliz koruması altına giren ve 1960’ta petrolün bulunmasıyla önemi artan Abu Dabi, 1971’de Birleşik Arap Emirlikleri’ne katıldı. Bilinen petrol rezervleri 4 milyar ton. doğal gaz rezervleri ise 5 milyar m3’ün üzerindedir.