Absentee mülkiyet, üstünde yaşamadıkları ya da bizzat işletmedikleri topraktan gelir elde eden mülk sahiplerinin toprak mülkiyeti.

Absentee mülk sahiplerinin kendi toprakları ve kiracıları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları ve bunlarla ilgilenmedikleri düşünüldüğü için, terim zamanla değişikliğe uğramış ve sözcük anlamında olmayan toplumsal bir yan anlam kazanmıştır.

Absentee mülkiyet yüzyıllar boyunca dünyanın birçok yerinde toplumsal ve siyasal bir tartışma konusu olmuştur. Bunun nedeni, geleneksel toplumlara özgü büyük mülkiyet/küçük işletmecilik iç içeliği temelinde, işledikleri toprakların maliki olmayan küçük köylülerden büyük toprak sahiplerine rant aktarımının, en çıplak biçimiyle absentee mülkiyet koşullarında ortaya çıkmasıdır. Örneğin, devrim öncesinde Fransa’da, saray soylularının bir bölümüne yöneltilen eleştirilerin dayanak noktalarından biri olan bu mülkiyet tarzı, 19. yüzyılda İrlandalı kiracıların İngiliz absentee mülk sahibince sömürülmesi üzerine yapılan tartışmalarda da öne çıkmıştır. Bugün de birçok az gelişmiş ülkenin toprak reformu programında önemli bir iktisadi tartışma konusu olmayı sürdürmektedir.