ABRAZYON, “Abrazif” denilen, dürtme yoluyla maddelerden ufak parçalar koparabilen ve bileyi taşlarının yapımına yarayan çok sert bir maddenin çeşitli konularda yaptığı iş. Diş hekimliğinde, dişin sert dokusunun yıpranip bozulmasi. Jeomorfolojide, sert madde döküntüleri içeren suyun neden olduğu mekanik aşındırma. Denizlerde yalıyarların karaya doğru gerilemesi sonucunda, kıyıdan açığa doğru düzenli bir eğimle kayaları kesen yüzeye de “abrazyon yüzeyi”ya da deniz aşınımı” denir. Tipta, yeryüzeysel ülserasyon: Genişliği derinliğinden fazla olan. Deri hastalıklarında, biçimsiz oluşmuş yara izlerini, bir motorla hareket ettirilen biley taşı ya da freze aracılığıyla düzeltme yöntemi. Operatörlükte, ufak mukoza parçacıklarının alınması (Bu işleme, bir yaranın abrazyonu denir).