Abonman, bir satıcı ya da hizmet kuruluşu ile müşteri ya da hizmetten yararlanan arasında, bir malın düzenli aralıklarla teslimi ya da hizmetin düzenli bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla yapılan anlaşma.

Çoğunlukla peşin ödenen bir bedel karşılığında yapılır. Bazı ulaşım araçlarının abonman kartları, tiyatro, sinema abonmanı ve dergi, gazete abonmanı gibi örnekleri vardır.