ABONE, belirli bir ücret karşılığın herhangi bir haberleşme hizmetini kullanan, ortak bir şebeke üzerinden haber alıp gönderebilen kişi ve kuruluşlar. Aboneler genellikle özel bir adres kodu ya da numarasıyla belirlenir. Aboneler kullandıkları haberleşme sisteminin özelliğine göre telefon abonesi, teleks abonesi gibi değişik tanımlar alırlar. Bir abone terminalindeki alici-verici nitelikteki aygıta abone aygıtı adı verilir. Abone terminalini ortak şebeke üzerinden en yakın yerel santrala ya da merkeze bağlayan hat, abone hattı olarak tanımlanır. Yerel şebeke santralina doğrudan değil de, ortak bir özel santral üzerinden bağlı olan aboneler iç abone olarak tanımlanır. Tam ya da yarı otomatik olabilen bu özel santrallara abone santrali (RBXPABX) böyle bir santrala bağlı bir iç aboneyi dışardan arayan abonelere de diş abone adı verilir.