ABLUKA, Uluslararası gerginliklerde. özellikle savaş zamanında bir ülkenin bir yerin dışarı ile olan her türlü bağlantısını kesmek, gelecek yardımın ülkeye girmesini engelleyecek önlemlerin, bir ya da birkaç ülke tarafından zor kullanarak alınması durumu. Genellikle denizde alinan önlemleri kapsayan ablukada, ablukaci ülke ablukaya aldığı limanları, tüm dünya ülkelerine duyurmak zorundadir. Askerlik, strateji. ekonomi ve siyasa bakımından ablukaya başka ülkelerin uyması için. 18 Nisan 1856 tarihli Paris Beyannamesi’nin Deniz Harp Hukuku ile ilgili bölümünde değinildiği gibi, ablukanın düşman kıyılarına yaklaşmayı önlemeye yetecek güçlerce uygulanması gerekir. Ablukadan amaç, abluka altına alınmış ülkenin; başka ülkelerle diplomasi ilişkilerini keserek yalnız bırakmak, ekonomi ve askerlik bakımından yardım almasını önleyerek güçsüz duruma düşürmek yöntemiyle isteklerini kabul ettirmektir. Ablukayı zorlayan gemiler ya da güçler tutsak alınır, mallarına el konulur. Abluka gerek Birinci, gerek İkinci Dünya Savaşı sırasında yoğun şekilde uygulanmıştır. Ancak 1945’ten sonra uygulanan ablukalar, uluslararası gerginliklerin daha büyük boyutlara ulaşmasına, üstelik savaşın başlamasına neden olmuşlardır. 1962 yılında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin Küba’da füze rampaları kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri, Küba’ya yeni füzeler getirmekte olan Sovyetler Birliği’nin gemi ve uçaklarına karşı denizden ve havadan Küba’yı ablukaya almıştır. Gene Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam’a yardım götüren gemileri engellemek için, Hayzoy Limanı’nın girişini mayınlayarak bir başka abluka örneği vermiştir. 1967’de Arap-İsrail Savaşı başlamadan önce Mısır’ın, İsrail’in güneydeki limani Eliat ile bağlantısını kesmek için Akabe Körfezi’nin girişini ablukaya alması, savaşı körükleyen nedenlerden en etkisili olmuştur. Türkiye de uluslararası abluka kurallarını benimsemiştir.