Abitibi Irmağı, Kanada‘da, Ontario eyaletinin kuzeydoğusunda ırmak. Ontario-Quebec sınırındaki 930 km²’lik sığ Abitibi Gölünden çıktıktan sonra, 265 m’yi bulan bir inişle kuzeye doğru akar. 550 km kadar yol alarak Moose Irmağı ile birleşir ve James Koyunun güney ucunda denize dökülür.

Sık ormanlarla kaplı Abitibi Vadisi, İrokua Çağlayanının çevresinde yoğunlaşan kağıt sanayisini besler. Altın madenciliğinin uzun süreden beri önem taşıdığı göl bölgesinin ekonomisinde turizm de giderek ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Vadideki demiryolu hatları, Kanada Ulusal Demiryolu Şirketi ile Ontario Northland Demiryolu Şirketi tarafından işletilmektedir.

Abitibi adı, Algonkin yerlilerinin dilindeki abitah (orta) ve nipi (su) sözcüklerinden gelmektedir. Bu ad, gölün, Ottawa Vadisi ile James Koyu arasındaki eski bir kano yolunun tam ortasında bulunduğunu belirtir.