Abigail (İbranice’de “Babam Seviniyor”), Eski Ahit‘te Güney YahudaNabal‘ın karısı.

Nabal’ın ölümünden sonra, Hz. Davud‘un ilk karılarından biri oldu (I. Samuel, 25). Chileab Hz. Davud’la Abigail’in oğludur. Hz. Davud’un kız kardeşi de Abigail adını taşır (I. Tarihler 2:16 vd.) ve Absalom ordusunun komutanı Amasa‘nın annesidir.

Kelimenin İngilizce konuşma dilinde “oda hizmetçisi” anlamındaki kullanılışı da kendisini “cariye” diye niteleyen Abigail’den (I. Samuel 25:25 vd.) gelmektedir.