Aberdare Dağları, Doğu Afrika‘da dağ sırası. Orta batı Kenya‘daki Büyük Rift Vadisinin doğu ucunun bir bölümünü oluşturan dağlar, Naivasha ve Gilgil‘in kuzeydoğusunda, Ekvator çizgisinin hemen güneyinde yer alır.

Ortalama yüksekliği 3.350 m, en yüksek noktaları Oldoinyo Lesatima (3.999 m) ve Ilkinangop (3.906 m) tepeleridir.

Aberdare Dağları doğuda ve güneydoğuda yavaş yavaş alçalarak, toprağın doğal eğimini izleyen, henüz oluşum halindeki bir akaçlama havzasının en güzel örneklerinden birini oluşturur. İleride yeniden yükselen arazi Kenya Dağının tepesinde 5.199 m’ye ulaşır.